Lokacija

Ovogodišnji prvi Kongres studenta dentalne medicine u Rijeci održat će se na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Braće Branchetta 20
51 000 Rijeka
Republika Hrvatska