Organizatori kongresa

Organizator

CroADS- Croatian assotiation of dental students

Suorganizator

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij dentalne medicine

Organizacijski odbor

  • Predsjednica: Bernarda Mrak
  • Članovi: Andrea Amidžić, Philipp Bilobrk, Danijela Bijelić,Valentina Brljafa, Ivana Butković, Ivan Delić, Nazif Habibović, Nevena Ivančević, Mario Jakobović, Marjana Kumer,Ana Lukež, Vedrana Miličević,Dubravka Mirčeta, Anita Posavec,Ivana Radman,Leona Stemberger, Matko Oguić, Ana-Marija Pavletić, Mia Perica, Ema Saltović, Kristian Tadić, Mirjana Vezmar, Una Vičević, Valentina Vidmar,Marija Vrljičak

Znanstveni odbor

  • prof.dr.sc. Renata Gržić
  • prof.dr.sc. Sonja Pezelj Ribarić
  • prof.dr.sc. Ivana Brekalo Pršo
  • prof.dr.sc. Ivone Uhač
  • prof.dr.sc. Tomislav Ćabov
  • prof.dr.sc. Nataša Ivančić Jokić