Registracija

Na Kongres se mogu prijaviti svi studenti integriranih, preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija dentalne medicine, kao aktivni ili pasivni sudionici.

Aktivno sudjelovanje podrazumijeva: prisustvovanje predavanjima i ostalim kongresnim događanjima, oralno predstavljanje svojih znanstvenih, stručnih ili preglednih radova (PPT prezentacija ili poster prezentacija).

Pasivno sudjelovanje podrazumijeva: prisustvovanje predavanjima i ostalim kongresnim događanjima.

Sažetke šaljite na e-mail znanstvenog odbora znanstveni.odbor2013@gmail.com, a  ispunjeni registracijski obrazac na registracija.ri2013@gmail.com do 01.11.2013. godine.

 Obrazac za registraciju